نمایش گزارش

تاریخ ایجاد: دوشنبه 02 بهمن 1396 تعداد بازدید: 854 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: host
گزارش: مزایای دولت هوشمند
دولت هوشمند به موجب داشتن خواص دولت الکترونیکی و دولت همراه بهره­مند از مزایای این دو پدیده نیز می­باشد. از مهمترین مزایای آن مانند هر پدیده فناورانه­ای بهبود توسعه ملی و کیفیت زندگی مردم است (چن و همکارانش[1]، 2014).


[1] Chen et al.


از همین روی برخی نویسندگان نخستین اثر مطلوب حکمرانی هوشمند را در عملکرد اقتصادی معرفی کرده­اند (کورتیت، نیجکامپ و آریباس[1]، 2012) و از آنجایی که دولت هوشمند توانایی ارائه شکل نوینی از مردم سالاری (ملولی، لوناریس و ژانگ[2]، 2014) را دارد، شهروند محوری به عنوان یکی از مزیت­های اصلی آن به عنوان یک نقطه آرمانی و اصلی محسوب می­شود (باتاگان[3]،2011). در واقع حکمرانی هوشمند حکومتی است که رسانه­های جدید را برای توسعه مردم­سالاری الکترونیک بکار می­گیرد (گیفینگر[4] و همکاران، 2007: 10؛ گیفر، مارکوسینیسکالچیا و تسوریریا[5]، 2012: 16).

دولت هوشمند تلاش دارد تا با اصلاح رویکردها، فرایندها و ابزار به منظور بهبود عملیات داخلی سازمان­های دولتی و روابط خود با شهروندان و سایر فعالان اجتماعی، از یک بوروکراسی سلسله مراتبی و غیرمنعطف به ساختارهای شبکه­ای انعطاف پذیرتر حرکت کرده تا در آن مشارکت سازمان­های مختلف دولتی پدیدار شود. بنابراین با یکپارچگی اطلاعات درون سازمانی دولت که پدیده­ای اجتماعی ـ فنی است قصد رسیدن به شبکه­های اجتماعی مورد اعتماد، اطلاعات اشتراک گذاری شده، داده­های یکپارچه شده و زیرساخت­های فنی تعامل پذیر را دارد (گیل-گارسیا، 2012). در این بین اشتراک گذاری و یکپارچگی اطلاعات دولت ویژگی بارز دولت هوشمند است که آن نیز خود دارای دو ماهیت اجتماعی و سیاسی و ماهیت فنی می­باشد. منظور از ماهیت اجتماعی و سیاسی، همکاری بین سازمانی و مکانیزم هماهنگی است (پاردو و همکاران، 2006؛ ریچاردسون و آستانا، 2006؛ داونپورت و پروسکا، 1997). همچنین با بهبود عملیات داخلی در نهادهای دولتی ارزش­های عمومی توسعه می­یابد. از مزایای اشتراک­گذاری و یکپارچگی اطلاعات با دو ماهیت فوق می­توان موارد زیر را نام برد (گیل-گارسیا، 2012):

ü     کاهش اطلاعات تکراری

ü     دردسترس بودن بیشتر اطلاعات

ü     افزایش شبکه­های حرفه­ای

ü     افزایش بهره­وری، کاهش هزینه­ها و صرفه جویی

ü     هماهنگی بیشتر

ü     مشارکت عمومی فعال

ü     اثربخشی سیاست­ها

ü     ارائه خدمات با کیفیت

ü     افزایش عدالت، شفافیت و پاسخگویی

برخی معتقدند دولت هوشمند براساس هوش خود به عامه مردم اتکا دارد به گونه­ای که شرایط بروز و ظهور استعداد همگان را فراهم می­آورد. بنابراین ساختار اجتماعی چنین حکومتی ناگزیر بر پایه عدالت، پاسخگویی، تحکیم هویت ملی، نفی استبداد، نفی خود شیفتگی استقرار می­یابد (پورعزت، طاهری عطار، 1385).

از سویی دیگر استفاده بهتر از منابع در دسترس یا به عبارتی دولت کارآمد از اثرات حکمرانی هوشمند است. کمک به سازماندهی و ارائه خدمات در مسیر بسیار کارآمدتر (بتی و همکاران، 2012)، دولت دقیق­تر و شفاف­تر و انعطاف پذیر برای شهروندان از نتایج حکمرانی هوشمند است (گیل-گارسیا، هلبیک و اُجو، 2014). آنچه که موجب افزایش دقت در سطوح مختلف دولت می­شود، انتشار اطلاعات بخش عمومی به عنوان داده­های باز است (کونرادی و چونی[6]، 2014). این امر ضمن بالا بردن شفافیت، پاسخگویی مسئولین را نیز قهرا افزایش خواهد داد.

حسگرها، مجازی­سازی، فناوری اطلاعات جغرافیایی، برنامه­های کاربردی چند رسانه­ای اجتماعی و دیگر عناصر نه تنها می­توانند مانند یک مغز برای مدیریت منابع و قابلیت­های دولت عمل کرده، بلکه حضور بازیگران اجتماعی، زیرساخت­های فیزیکی، ماشین­ها و تجهیزاتی که به عنوان زیرساخت استفاده می­شوند نیز چنین توانایی را دارند (گیل-گارسیا، 2012). آمادگی برای مدیریت بحران  (بلیوار و میجر[7]، 2015)، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار است (کورتیت، نیجکامپ و آریباس، 2012) و به تبع آنها رفع محرومیت اجتماعی با هدف دسترسی شهروندان به خدمات عمومی (دیکین[8]، 2012) از نتایج حکمرانی هوشمند است.

از نمونه ­های نرم افزارهای مورد استفاده در دولت هوشمند، نرم افزارهایی هستند که به طور هوشمند اطلاعات مربوط به دستگاهی را که بر روی آن قرار دارند بدست آورده و در یک پایگاه داده ذخیره می­کنند. این نرم­افزارها عامل خوانده می­شوند. عامل­ها نماینده کاربر خود بوده و بصورت مستقل از کاربر وظایفی را برای او انجام می­دهند (بیُرنِج[9]، 2006). بنابر این حذف عامل­های انسانی از دیگر مزایای دولت هوشمند است.[1] Kourtit, Nijkamp, and Arribas

[2] Mellouli, Luna-Reyes, & Zhang

[3] Ba˘ta˘gan

[4] Giffinger

[5] Giuffre`, Marco Siniscalchia, & Tesorierea

[6] Conradie & Choenni

[7] Bolívar & Meijer

[8] Deakin

[9] Bjørner

printrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر کد امنیتی :
وارد نمودن کد