کتب و پایان نامه ها

تاریخ ایجاد: یک شنیه 15 آذر 1394 تعداد بازدید: 1714 تعداد نظرات ارسالی: 1 نویسنده: host
خدمات الکترونیکی، آشنایی با مفهوم خدمات الکترونیکی و کاربرد آن

امروزه پیشرفت فناوریهای مختلف به عنوان یک پیشران در توسعه و رشد کشورهای مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این موضوع به اندازه ای مهم است که موجب شده است تمامی کشورها با برنامه ریزی و دقت به هدایت و کنترل این پدیده پرداخته و خود را در عرصه بین المللی مطرح نمایند. اما آنچه که به عنوان یک چالش در تمامی کشورها مورد بررسی قرار گرفته و در قالب یک مولفه مهم در آمادگی پذیرش فناوری برای آن تدوین برنامه می شود فرهنگ سازی و بهره برداری عمومی از فناوری است.


   در حوزه فناوری اطلاعات نیز که تغییرات سریع و پیشرفت فناوری چشمگیر است، توسعه منابع انسانی به عنوان یکی از شاخص های آمادگی الکترونیکی از مولفه های مهم رشد است. آشنایی با مفاهیمی که دو دهه اخیر در سراسر دنیا ظهور یافته است، موجب ترویج فناوری اطلاعات و کاربردی شدن آن در بین مردم خواهد شد. مفاهیمی چون خدمات الکترونیکی، دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، شهر و شهرداری الکترونیکی که عموما در بستر اینترنت بروز کرده اند، طی دهه جاری در ایران نیز جای خود را باز کرده است. اما شناخت نادرست این مفاهیم رشد و کاربرد آن را برای عامه می تواند مشکل زا جلوه دهد.

   از اینرو در کتاب پیش رو سعی شده است با تألیف و گردآوری مهمترین مفاهیم کاربردی فناوری اطلاعات با رویکرد کاربرد برای تدریس درس خدمات فناوری اطلاعات زمینه ای را برای معرفی درست کاربردهای مختلف خدمات فناوری مورد ذکر مهیا نماییم.

این کتاب حاوی مفاهیم زیر است:

فناوری اطلاعات و اینترنت                                                                                            1
- جستجو در اینترنت                                                                                                  1
- ثبت نام های اینترنتی                                                                                              6
- امنیت اطلاعات                                                                                                       8
- اتصال به سرویس های تجاری و خدماتی برخط                                                             13
- تعریف و ضرورت خدمات الکترونیکی                                                                            14
- تعریف خدمات الکترونیکی                                                                                        14
- ضرورت خدمات الکترونیکی                                                                                       15
- بررسی دفاتر خدمات الکترونیکی                                                                               18
دولت الکترونیکی                                                                                                     19
- تعریف                                                                                                                20
- اجرا و پیاده سازی دولت الکترونیکی                                                                         22
شهر الکترونیکی                                                                                                    27
- شهرداری الکترونیکی                                                                                            27
- تعریف شهر الکترونیکی                                                                                         28
- شهروند الکترونیکی                                                                                              28
- مدل شهر الکترونیکی                                                                                           31
- مراحل پیاده سازی شهر الکترونیکی                                                                        35
- ضرورت، مزایا و چالشهای شهر الکترونیکی                                                               39 
- آشنایی با سیستم های هوشمند در حوزه حمل و نقل شهری                                     40
بانکداری الکترونیکی                                                                                              43
- تعاریف و تاریخچه بانکداری الکترونیکی                                                                     43
- زیرساختهای بانکداری الکترونیکی                                                                          51
- مزایا و معایب بانکداری الکترونیکی                                                                          53
تجارت الکترونیکی                                                                                                 55
- تعاریف                                                                                                             55
- مزایا و محدودیتهای تجارت الکترونیکی                                                                    57
آموزش الکترونیکی                                                                                               60
- تعریف آموزش الکترونیکی                                                                                    60
- ضرورت راه اندازی آموزش مجازی برای سازمانها و مراکز آموزشی                                 62
- مزایا و معایب آموزش الکترونیکی                                                                          63 

جهت فعال شدن گزینه دریافت فایل اگر ثبت نام کرده اید گزینه ورود به سایت را انخاب نمایید و وارد این صفحه شوید. 

printrating
  نظرات

profile photo کتاب خدمات الکترونیک

کتابی جامع و کامل تر از آنچه که تا به حال دیده بودم، ممنون بابت این کتاب ارزشمند.

ارسال توسط اسفندی در تاریخ 1397/01/26 10:56:06 ب.ظ

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر کد امنیتی :
وارد نمودن کد