الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی


هر چه از خوبيها و بديها براي يك ملتي تحقق پيدا مي‏كند: وابستگي يا استقلال، در قيد و بند بودن و اختناق يا آزادي، تابع تربيتهاي دانشگاهي است. اگر دانشگاه را ما سست بگيريم و از دست برود، همه چيزمان از دستمان رفته است. اساتيد دانشگاه بدانند كه اگر چنان ...
سه شنبه 19 فروردین 1393
باید همه مراقبت کنند که فضای دانشگاه به سمت مسائل پوچ حرکت نکند. گفتمان علم و گفتمان پیشرفت علمی و گفتمان پیشرفت عمومی کشور بر دانشگاهها همچنان حاکم باشد. (مقام معظم رهبری 15/5/1392)
شنبه 16 فروردین 1393